Loft over prisen på el og gas

Med indefrysningsordningen er der fastlagt et loft over, hvor høj prisen på el, gas- og fjernvarme kan blive i perioden fra d. 1. november 2022 – 31. oktober 2023.
Som kunde får du derved mulighed for midlertidigt at indefryse en del af energiregningen og afdrage lånet til Vest Energi over en årrække. Det er en midlertidig og frivillig ordning.

Satser på prisloftet

Når prisen på el og gas kommer over et niveau, der svarer til prisen i 4. kvartal af 2021, kan du få indefrosset den del af energiregningen, der overstiger prisen. 

Prisloftet for el og gas sættes for prisen før tariffer, afgifter og moms, som udgør:

  • El til 0,8 kr. pr. kWh, der kan omsættes til en typisk forbrugerpris på 2,18 kr. pr. kWh
  • Gas til 5,84 kr. pr. m3, der kan omsættes til en typisk forbrugerpris på 15,45 kr. pr. m3 

Bemærk, at forbrugerpriserne er opgjort før den kommende nedsættelse af elafgiften i de første 6 måneder af 2023.

Hvornår skal jeg betale den indefrosne regning?

Efter indefrysningsperioden på 12 måneder er udløbet, følger et afdragsfrit år, hvor der tilskrives renter på det indefrosne beløb.
Efter det afdragsfrie år skal du vælge, om du vil afdrage gælden på én gang, eller om du vil afdrage gælden over 4 år. Det betyder, at du skal begynde at betale det indefrosne beløb tilbage 2 år efter, at ordningen træder i kraft.

Skal jeg stadig betale min energiregning?

Hvis du vælger at tilmelde dig ordningen, vil en del af energiregningen i indefrysningsperioden blive udskudt.
Du skal derfor fortsat betale den del af regningen, der er under prislofterne.

Afdrag

Du får mulighed for at afdrage over en 4-årig periode mellem d. 1 november 2024 og 31. oktober 2028. Du har imidlertid til enhver tid mulighed for at indfri den samlede indefrysning, hvis du ønsker det.

Renter og gebyr

Du vil som privat skulle betale en rente på 2,0%. Som virksomhed er renten på 4,4% på det indefrosne beløb i indefrysningsåret hvorefter klima-, energi-, og forsyningsministeren fastsætter rentesatsen for de efterfølgende år. For at indtræde i ordningen tages et gebyr på 399 kr. (399 for virksomheder) og et årligt gebyr på 249 kr. i administration.

Mislighold

Hvis du som privatkunde eller virksomhed misligholder forpligtelsen til rettidigt at betale et afdrag på det indefrosne beløb, vil beløb sendes i rykkerforløb. Efter almindelig rykkerprocedure vil Erhvervsstyrelsen kunne overtage gælden med henblik på statslig inddrivelse.

Klimavenlig Strøm - Forstå Bladmærkeordningen

I Vest Energy leverer vi klimavenlig strøm fra 100 % vedvarende energi til hele Danmark. Det betyder, at vi har ét bladmærke i den mærkningsordning, som Forbrugerombudsmanden indførte i september 2020. For at gøre det nemmere for jer viser mærkningsordningen, hvor grøn strømmen er inden for to kategorier:

Ét Bladmærke

Hvis elleverandørernes elprodukter er baseret på 100 % vedvarende energi, opnår de ét blad. Det vil sige, at elleverandørerne skal sikre, at der bliver produceret nok grøn strøm fra vedvarende energikilder som for eksempel vindmøller til at dække dit årlige elforbrug. Det gør de ved at købe grønne certifikater.

To bladmærker