Standardgebyr

Aflæsningsbesøg
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg)
Fjernbetjent afbrydelse
Fjernbetjent genåbning
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid
Fogedforretning, udkørende
Opstart af fogedforretning
Serviceteknikerkørsel ved fogedsager (nyt gebyr)
Genopsætning af nedtaget måler
Genåbning
Genåbning uden for normal arbejdstid
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted
Målerundersøgelse på stedet
Nedtagning af måler
Rykker for manglende selvaflæsning6
Skønnet aflæsning
Forgæves kørsel
Kontrolbesøg (nyt gebyr)
Målerudskiftning på kundens foranledning (nyt gebyr)

Kroner Ekskl. moms

500
870
140
140
330
Efter regning
680
1.010
960
650
1.270
1.490
2.210
1.070
960
90
120
720
830
1.250

De generelle gebyr er udtaget fra greenpowerdenmark og dem kan du læse mere om her: https://greenpowerdenmark.dk/vejledning-teknik/nettariffer-priser-gebyrer/standardgebyrer

Rykker- og opsigelsesgebyr mv.

Rykker- og opsigelsesgebyr mv.
Første betalingspåmindelse 100 kr.
Anden betalingspåmindelse 100 kr.
Afdragsordning 400 kr.
Opsigelsesgebyr i bindingsperiode 1.500 kr.

Klimavenlig Strøm - Forstå Bladmærkeordningen

I Vest Energy leverer vi klimavenlig strøm fra 100 % vedvarende energi til hele Danmark. Det betyder, at vi har ét bladmærke i den mærkningsordning, som Forbrugerombudsmanden indførte i september 2020. For at gøre det nemmere for jer viser mærkningsordningen, hvor grøn strømmen er inden for to kategorier:

Ét Bladmærke

Hvis elleverandørernes elprodukter er baseret på 100 % vedvarende energi, opnår de ét blad. Det vil sige, at elleverandørerne skal sikre, at der bliver produceret nok grøn strøm fra vedvarende energikilder som for eksempel vindmøller til at dække dit årlige elforbrug. Det gør de ved at købe grønne certifikater.

To bladmærker